Skip to main content

Het kan iedere werkgever overkomen. U neemt iemand aan die toch niet past in uw bedrijf of ongeschikt blijkt voor het werk waarvoor u hem hebt aangenomen. In de meeste gevallen lukt het om een vaststellingsovereenkomst te sluiten, maar wat als deze werknemer gebruik maakt van de bedenktermijn van 2 weken? Ontbindt de rechter dan op uw verzoek de arbeidsovereenkomst? Zo ja op welke grond? Disfunctioneren? Verstoorde verhoudingen? En tegen welke vergoeding?

Op 11 december 2015 besliste de kantonrechter Rotterdam in een dergelijke zaak als volgt. Hij ontbond de arbeidsovereenkomst van een manager wegens verstoorde verhoudingen. Hij achtte deze ontstaan door de discussie over het te voeren beleid. De rechter vond aannemelijk gemaakt, dat de werkwijze van de werknemer voor de nodige onrust had gezorgd. Niet de manager was daarvan een verwijt van te maken. De kantonrechter vond dat de werkgever een ernstig verwijt was te maken, omdat de manager geen reële kans was geboden zijn functioneren te verbeteren. De werknemer ontvangt alleen niet de door hem gevraagde schadevergoeding van EUR 100.000,-, maar een billijke vergoeding van EUR 10.000,-.

Als deze lijn in de jurisprudentie wordt door getrokken dan is het onder de WWZ “goedkoper” om afscheid te nemen van een werknemer, indien iets niet helemaal goed is gegaan in het selectieproces. Onder het oude recht gold in dergelijke zaken als vuistregel, afhankelijk van de leeftijd een vergoeding tussen de 6 en 12 maanden salaris.