Skip to main content

Rechters ontbinden sinds 1 juli jl. alleen nog arbeidsovereenkomsten van werknemers wegens disfunctioneren, als er “een dossier” is. Een dossier wil zeggen e-mails en bij voorkeur voor akkoord of gezien getekende verslagen. Daaruit moet blijken dat met de werknemer is besproken wat niet of minder goed gaat. En nog belangrijker; uit de stukken moet ook blijken dat de werknemer in voldoende mate in de gelegenheid is gesteld zijn functioneren te verbeteren. Goede dossiervorming begint met een duidelijke bij voorkeur actuele functieomschrijving, zodat iedereen weet wat over en weer van elkaar verwacht mag worden en waarop u uw werknemer kan aanspreken.

Mocht u geen actuele functiebeschrijving hebben maak deze dan alsnog, of leg in een verslag met uw werknemer vast wat van hem of haar wordt verwacht.