Skip to main content

Vanaf 1 juli 2015 kan de werknemer in principe binnen 2 weken na ondertekening van een vaststellingsovereenkomst met een schriftelijke verklaring gericht aan zijn werkgever de vaststellingsovereenkomst ontbinden. Belangrijk is echter om te realiseren dat de zogenaamde ontvangsttheorie hierop van toepassing is. Dit betekent dat de verklaring van de werknemer in principe wel binnen 2 weken door de werkgever moet zijn ontvangen. Is de verklaring niet binnen de gestelde termijn ontvangen dan is de werknemer te laat en kan hij de vaststellingsovereenkomst niet meer vernietigen. Indien u uw werknemer niet schriftelijk op de mogelijkheid hebt geattendeerd, heeft uw werknemer 3 weken de tijd om terug te komen op een ondertekende vaststellingsovereenkomst. Ons advies: vaststellingsovereenkomsten zoveel als mogelijk aan het begin van een maand te sluiten, teneinde een extra maand salaris te voorkomen.