Skip to main content

Afspraken tussen werkgever en werknemer die gemaakt zijn vóór 1 juli 2015 over een beëindigingsvergoeding, komen regelmatig voor (bijvoorbeeld in een arbeidsovereenkomst). Eerder informeerden we u over de overgangsregeling zoals door het kabinet geïntroduceerd:

  • werknemers kunnen na 1 juli aanstaande geen aanspraak maken op zowel de contractuele vergoeding als de transitievergoeding als de contractuele afvloeiingsregeling is afgesproken voor 1 juli 2015;
  • de transitievergoeding is alleen verschuldigd indien werknemers schriftelijk afstand doen van hun contractuele vergoeding.
Deze overgangsregeling geldt alleen voor afspraken gemaakt tussen werkgevers en werknemers vóór 1 juli 2015. Ook na 1 juli 2015 zullen individuele afspraken gemaakt worden tussen werkgevers en werknemers. Wilt u als werkgever een dubbeltelling met de transitievergoeding voorkomen, dan doet u er goed aan om na 1 juli bij het maken van die afspraken expliciet op te nemen dat een eventuele transitievergoeding in de contractuele beëindigingsvergoeding is opgenomen.