Skip to main content

Bij contracten voor bepaalde tijd kan dit alleen met een schriftelijke motivering waaruit blijkt dat het concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs-of dienstbelangen. Wij adviseren daarnaast in het contract voor bepaalde tijd ook uw gebruikelijke concurrentiebeding zonder motivering op te nemen, voor het geval de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt voortgezet. Dit om eventuele discussies over het concurrentiebeding bij voortzetting voor onbepaalde tijd te voorkomen. Dit betekent dus twee verschillende concurrentiebedingen in één arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.