Skip to main content

Eerder hebben wij u geïnformeerd dat de Wet Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd is aangenomen. Recent is bekend geworden dat de wetswijzigingen per 1 januari 2016 intreden. De belangrijkste wijziging is de verkorting van de loon- en ontslagbescherming van zieke werknemers die de AOW- gerechtigde leeftijd hebben bereikt.

De loondoorbetalingsplicht voor deze groep wordt vanaf 1 januari 2016 verkort tot maximaal 13 weken. De termijn van 13 weken geldt vanaf de datum dat de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

Voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd vóór 1 juli 2016 bereiken en arbeidsongeschikt zijn, geldt overgangsrecht. Voor deze werknemers blijft de loondoorbetalingstermijn van 104 weken gelden tot 1 juli 2016. Vanaf 1 juli 2016 zal dan nog slechts gedurende 13 weken loon moeten worden doorbetaald, voor zover het totale tijdvak niet meer bedraagt dan 104 weken.

De regeling zal over 2 jaar geëvalueerd worden. De loondoorbetalingsverplichting wordt dan mogelijk nog verder teruggebracht naar 6 weken.

Daarnaast wordt het makkelijker om AOW- gerechtigden tijdens ziekte te ontslaan. Voor deze groep geldt dat het opzegverbod tijdens ziekte geen 104 weken maar 13 weken (en na evaluatie van de regeling mogelijk zes weken) duurt. Bovendien zal de werkgever bij ontslag slechts aannemelijk hoeven te maken dat binnen 13 weken (i.p.v. 26 weken) geen herstel zal optreden en dat binnen die periode de bedongen arbeid niet in aangepaste vorm zal kunnen worden verricht.

Kortom: het financiële risico van een zieke werknemer die de AOW- gerechtigde leeftijd heeft bereikt wordt voor werkgevers beperkt tot 13 weken.