Skip to main content

Met uw werknemer bent u in onderhandeling over beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Bent u als goed werkgever verplicht uw werknemer te informeren over een mogelijke aanspraak op een transitievergoeding?

Volgens de kantonrechter Utrecht niet. Op 11 december 2015 deed de kantonrechter de volgende uitspraak. In de WWZ staan verschillende mededelingsplichten voor u als werkgever. Nergens staat in de wet een mededelingsplicht voor de werkgever om bij onderhandelingen over het einde van een arbeidsovereenkomst de werknemer te wijzen op zijn mogelijke aanspraak op een transitievergoeding. Tegen die achtergrond valt niet makkelijk aan te nemen dat u niet als goed werkgever zou handelen, indien u uw werknemer niet over de transitievergoeding informeert. Na sluiting van de beëindigingsovereenkomst heeft de werknemer ook nog recht op veertien dagen bedenktijd. Dat is voldoende tijd om informatie in te winnen over de rechten en plichten bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en de bijkomende financiële voorwaarden.