Skip to main content

In november 2015 heeft UWV de uitvoeringsregels Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen en Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid op haar website gepubliceerd.

Bij een ontslagaanvraag wegens langdurige ziekte dient u een verklaring van de bedrijfsarts toe te voegen. Daaruit moet blijken of uw langdurig zieke werknemer binnen 26 weken is hersteld en of u hem zijn functie wel of niet in aangepaste vorm kan aanbieden. Dit is niet anders dan voorheen. Nieuw is dat de bedrijfsarts een inzetbaarheidsprofiel (belasting/belastbaarheid) dient op te stellen. U als werkgever licht hiermee toe waarom er al dan niet met behulp van scholing geen passende vacatures of herplaatsingsmogelijkheden zijn, of binnen een redelijke termijn zijn te verwachten. Indien bij de ontslagaanvraag dit inzetbaarheidsprofiel ontbreekt, kan UWV beslissen de ontslagaanvraag niet in behandeling te nemen of weigeren. Een goede afstemming met de bedrijfsarts en de aanwezigheid van de juiste stukken in het dossier is dan ook erg belangrijk.