Skip to main content

Een ontslag op staande voet is de zwaarste disciplinaire maatregel omdat de arbeidsovereenkomst direct eindigt. Of een ontslag op staande voet stand houdt, hangt in zeer belangrijke mate ook af van de redenen, die aan de werknemer zijn medegedeeld. Nu moeten deze redenen gelijktijdig bij het ontslag op staande voet zijn medegedeeld. Vanaf 1 juli 2015 dienen de redenen onverwijld te worden medegedeeld.

Wij adviseren u na een gegeven ontslag op staande voet altijd de opgegeven redenen te (laten) verifiëren en zo nodig aan te vullen. Daarvoor heeft u maximaal twee dagen de tijd. Dit verkleint de kans dat in een procedure het ontslag op staande voet geen stand houdt.