Skip to main content

Deze week heeft UWV bekend gemaakt dat de procedure rondom het aanvragen van een ontslagvergunning bij langdurige arbeidsongeschiktheid (2 jaar ziekte) is gewijzigd. Voorheen moesten alle ontslagaanvragen worden ingediend bij de UWV-vestiging in het werkgebied waar de werkgever is gevestigd, ook al woont de werknemer in het buitenland. Voortaan moet de ontslagaanvraag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid worden ingediend bij de UWV-vestiging in het werkgebied waarbinnen de werknemer woonachtig is. Dit zou als voordeel hebben dat als een deskundigenoordeel moet plaatsvinden de reisafstanden beperkt zijn en moet leiden tot een efficiënte werkwijze. Is de werknemer woonachtig in het buitenland, dan is de vestiging van UWV Haarlem bevoegd. Behalve voor werknemers die wonen in België en Duitsland. Voor de werknemers die in Duitsland wonen, dient de ontslagaanvraag bij UWV in Eindhoven ingediend te worden. Voor de werknemers die in België wonen dient de ontslagaanvraag bij de vestiging van UWV in Rotterdam ingediend te worden.

Let bij een ontslagaanvraag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid dus goed op waar de werknemer woonachtig is en dien de ontslagaanvraag bij de juiste UWV-vestiging in.