Skip to main content

Het criterium van opvolgend werkgeverschap wordt per 1 juli 2015 aangescherpt. Onder het huidige recht is sprake van opvolgend werkgeverschap als (1) het gaat het om dezelfde of gelijke vaardigheden en verantwoordelijkheden ten aanzien van het werk en (2) tussen de oude en nieuwe werkgever zodanige banden bestaan dat de nieuwe werkgever inzicht heeft in de geschiktheid van de werknemer. Dit laatste criterium komt met de WWZ te vervallen. Er hoeft geen sprake meer te zijn van enige band (connectie) tussen de oude en nieuwe werkgever. Als het gaat om dezelfde of soortgelijke werkzaamheden bij verschillende werkgevers ten aanzien van de arbeid, dan zal al snel sprake zijn van opvolgend werkgeverschap, ook als u helemaal niet bekend bent met het functioneren van de werknemer. Dit heeft gevolgen voor de duur van het dienstverband en in relatie daarmee de hoogte van de transitievergoeding. Tenminste als u als werkgever over gaat tot beëindiging van de opvolgende arbeidsovereenkomst. Wees derhalve – met name na een doorstart en verschuivingen binnen een concern – alert en controleer vooraf welke verplichtingen u overneemt door het in dienst nemen van een werknemer.