Skip to main content

Sinds 1 juli 2015 mag de proceduretijd in mindering worden gebracht op de opzegtermijn. Wel moet er na aftrek van de proceduretijd nog minimaal één maand overblijven.

Stel, een werkgever heeft toestemming gekregen van UWV om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. De opzegtermijn bedraagt 4 maanden, de proceduretijd bedroeg 27 dagen en de werkgever zegt op 18 december 2015 de arbeidsovereenkomst op. In deze situatie mag de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen tegen 1 april 2016.

Ook de kantonrechter dient – anders dan voorheen – rekening te houden met de geldende opzegtermijn en de proceduretijd.

De aftrek van de proceduretijd blijft evenwel achterwege als sprake is van ernstige verwijtbaarheid aan de zijde van de werkgever.

De kantonrechter houdt geen rekening met de opzegtermijn en proceduretijd als sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werknemer. Dit laatste wordt echter niet snel aangenomen.