Skip to main content

Op 29 september jl. heeft de Eerste Kamer de Wet Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd aangenomen. De verwachting is dat deze wet 1 januari 2016 in werking treedt.

Dit wetsvoorstel vergemakkelijkt (door)werken na het bereiken van
de AOW-gerechtigde leeftijd met onder meer de volgende maatregelen:

  • de loondoorbetalingsplicht, de re-integratieverplichtingen van de werkgever en het opzegverbod bij ziekte is 13 weken en zal bij koninklijk besluit worden verkort naar 6 weken;
  • de opzegtermijn voor een AOW-gerechtigde werknemer wordt beperkt tot 1 maand;
  • voor AOW-gerechtigde werknemers ontstaat na ten hoogste 6 contracten of na 48 maanden een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, waarbij voor de vaststelling van de periode van 48 maanden, of het aantal contracten, alleen arbeidsovereenkomsten in aanmerking worden genomen die zijn aangegaan na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd;
  • AOW-gerechtigden hebben recht op tenminste het minimumloon vermeerderd met vakantietoeslag;
  • AOW-gerechtigden kunnen geen aanpassing van hun arbeidsuur vragen op grond van de wet.

De WWZ had al voorzien in een eenvoudige manier van beëindigen van arbeidsovereenkomsten van AOW-gerechtigden. Controleer dus of uw arbeidsovereenkomst een pensioen beding bevat en verleng als werkgever tijdig uw arbeidsovereenkomst, als u samen wil doorwerken.