Skip to main content

Sinds 1 juli is het opzegverbod dat voor zieke werknemers gold verder aangescherpt. Daar waar een werkgever vóór 1 juli vanwege een reorganisatie de kantonrechter kon vragen de arbeidsovereenkomst te ontbinden en de kantonrechter meestal ontbond, is dit na 1 juli niet meer mogelijk. Een zieke werknemer kan tijdens een reorganisatie niet worden ontslagen. Het opzegverbod geldt echter niet indien aangetoond kan worden dat de werknemer uiterlijk vier weken nadat UWV op het verzoek beslist, hersteld zal zijn. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van een verklaring van de bedrijfsarts waaruit blijkt wanneer de werknemer hersteld zal zijn. Indien de verwachting is dat de zieke werknemer niet binnen de termijn hersteld zal zijn, kan een werkgever in plaats van de zieke werknemer wel een andere werknemer voor ontslag voordragen.

Het opzegverbod geldt ook niet indien de ontslagvergunning is aangevraagd voordat de werknemer ziek is geworden.