Skip to main content

Vanaf 1 juli zijn werkgevers wettelijk verplicht werknemers in staat te stellen scholing te volgen. Niet alleen voor de uitoefening van hun functie maar ook, voor zover dat van de werkgever kan worden verwacht, voor het voortzetten van de arbeidsovereenkomst, als het werk van de werknemer vervalt. En zelfs ook als de werknemer niet langer in staat is zijn functie te vervullen. Om de risico’s op afwijzende beslissingen in beëindigingsprocedures zoveel mogelijk te voorkomen is het belangrijk alle scholingsinspanningen goed vast te leggen in het personeelsdossier. Spreek af en leg ook vast of scholing die niet direct te maken heeft met de functie mag worden verrekend met een eventuele transitievergoeding. Doet u dit niet dan mogen deze scholingskosten niet verrekend worden met de transitievergoeding.