Skip to main content

Vanaf 1 juli heeft een werknemer 2 of 3 weken na ondertekenen van een beëindigingsovereenkomst de mogelijkheid zonder opgave van reden terug te komen op getroffen regeling. Een werknemer hoeft daarvoor alleen maar een email te sturen aan de werkgever. De werknemer kan dan opnieuw over de voorwaarden gaan onderhandelen. Vraag is of een werknemer van dit recht gebruik zal maken. Als een werknemer gebruik maakt van dit recht, dan leidt dit meestal tot nieuwe onzekerheid en wellicht tot nieuwe onderhandelingen en waarschijnlijk tot een latere einddatum van de arbeidsovereenkomst. Indien een werkgever dit zoveel mogelijk wil voorkomen, dan kan dit vooralsnog door middel van een zogenaamde formele of geregelde ontbindingsprocedure in combinatie met een schriftelijke overeenkomst. In deze overeenkomst kan onder meer worden afgesproken dat de eventuele extra beëindigingsvergoeding, die u als werkgever mogelijk bereid bent te betalen naast de transitie vergoeding, pas wordt betaald nadat de werknemer ná ontvangst van de beschikking van de kantonrechter schriftelijk heeft verklaard geen beroep aan te tekenen tegen de formele ontbindingsbeschikking. Daarmee is ook het risico van hoger beroep ondervangen.

Kortom: laat u goed adviseren over de juridische mogelijkheden.