Skip to main content

Een werknemer heeft gedurende twee maanden na einde arbeidsovereenkomst de mogelijkheid deze boete in een procedure bij de kantonrechter te vorderen. Start hij niet binnen die twee maanden een procedure dan is hij te laat en hoeft u de boete in principe niet meer te betalen. De twee maanden is een vervaltermijn.