Skip to main content

Vanaf 1 juli aanstaande geldt voor de meeste vorderingen die gerelateerd zijn aan de beëindiging van een arbeidsovereenkomst een vervaltermijn van twee maanden. Alleen voor het opeisen van de transitievergoeding geldt een vervaltermijn van drie maanden. Dit zijn vervaltermijnen; deze kunnen niet verlengd worden. Dit betekent dat wanneer u niet op tijd een procedure start, uw vordering vervalt. Vooral bij discussies over verrekeningen kan dit tot problemen leiden. Eventuele vorderingen over en weer dienen derhalve tijdig in kaart gebracht te worden. Wacht hiermee dan ook niet tot het laatste moment, maar onderneem zo nodig eerder actie.