Skip to main content

Werknemers waarvan de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege afloopt vanaf 1 juli 2015 hebben recht op een transitievergoeding zodra de arbeidsovereenkomst 24 maanden of langer heeft geduurd. In het geval uw werknemer eerst als uitzendkracht en vervolgens aansluitend (zonder onderbreking van zes maanden) op basis van een arbeidsovereenkomst (nagenoeg) dezelfde werkzaamheden voor u als werkgever heeft verricht, zal de uitzendperiode ook meetellen voor de berekening van de 24 maanden termijn en dus ook meetellen voor de berekening van de hoogte van de transitievergoeding. Ga bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dan ook altijd na of en zo ja hoe lang een werknemer al voor u werkzaam is geweest, al dan niet als uitzendkracht. U weet dan of en zo ja welk bedrag u dient te reserveren voor de transitievergoeding en wordt ook niet onverwachts verrast met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.