Skip to main content

Eerder informeerden wij u over de zeer korte vervaltermijn van 2 maanden voor het instellen van een vordering. Deze zeer korte vervaltermijn geldt voor procedures die gestart moeten worden met een verzoekschrift, maar niet voor procedures die starten met een dagvaarding. Daarvoor geldt nog steeds een termijn van vijf jaar.

Het is vanaf 1 juli wel mogelijk om in een verzoekschriftprocedure ook de vorderingen mee te nemen, waarvoor normaal een vervaltermijn van 5 jaar geldt. Maar wel binnen dezelfde vervaltermijn van 2 maanden. Omgekeerd kan dit niet. De wettelijk voorgeschreven termijn van 2 maanden kan niet verlengd worden.