Skip to main content

Hebt u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uw werknemer afgesproken? Vergeet dan niet minimaal één maand van te voren aan uw werknemer mee te delen wat u wil. Stoppen of verlengen en zo ja, onder welke voorwaarden. Doet u dit niet dan loopt u het risico maximaal een maandsalaris aan uw werknemer te moeten betalen. Ook als u de arbeidsovereenkomst wel verlengt. U kunt dit risico vermijden door in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op te nemen dat u deze arbeidsovereenkomst niet gaat verlengen, tenzij u uiterlijk één maand voor het einde alsnog anders besluit. Zijn uw arbeidsovereenkomsten verder volledig aan alle nieuwe wetgeving aangepast?