Skip to main content

De transitievergoeding voor een 60-plusser is maximaal EUR 75.000,- bruto of één jaarsalaris als dit hoger is. Om hierop aanspraak te kunnen maken zal een werknemer met een all-in salaris van EUR 6.000,- bruto, bijna 29 jaar bij dezelfde of opvolgende werkgever in dienst moeten zijn.

Anders dan bij de kantonrechtersformule is de transitievergoeding niet gelimiteerd tot het inkomensverlies van de werknemer tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Het is om deze reden dan ook niet altijd even verstandig om de arbeidsovereenkomst met een 60-plusser eenzijdig te beëindigen. Het kan soms lonen om de AOW gerechtigde/pensioenleeftijd af te wachten. Bij opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens of na het bereiken van de AOW gerechtigde/pensioenleeftijd heeft een werknemer namelijk geen recht op de transitievergoeding.