Skip to main content

Niet iedere kantonrechter neemt automatisch in de ontbindingsbeschikking op dat een werkgever bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst een transitievergoeding aan een werknemer dient te betalen. Een werknemer doet er dan ook verstandig aan in het verweerschrift een tegenverzoek te doen en de kantonrechter te vragen de transitievergoeding expliciet in de ontbindingsbeschikking op te nemen.

Doet een werknemer dat niet en betaalt een werkgever de transitievergoeding ook niet uit zich zelf op grond van goed werkgeverschap, dan vervalt het recht op de transitievergoeding als de werknemer niet binnen drie maanden na einde arbeidsovereenkomst een verzoekschrift bij de rechtbank heeft ingediend waarin hij vraagt om betaling van de transitievergoeding.

Staat de transitievergoeding wel in de ontbindingsbeschikking genoemd dan kan de werknemer op ieder moment betaling van de transitievergoeding afdwingen, ook na drie maanden.