Skip to main content

Stel, u hebt als werkgever met een ontslagvergunning de arbeidsovereenkomst met uw werknemer opgezegd met ingang van 1 januari 2016. Uw werknemer heeft het geluk aansluitend bij een andere werkgever in dienst te kunnen treden. Heeft de werknemer dan nog recht op een transitievergoeding? Het antwoord is “ja”.

De transitievergoeding is een wettelijk recht dat in principe ontstaat bij een eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst en niet vervalt indien de werknemer al dan niet aansluitend nieuw werk vindt. Het recht op de transitievergoeding vervalt wel indien u deze vergoeding niet binnen drie maanden na einde arbeidsovereenkomst hebt uitbetaald en de werknemer niet binnen drie maanden na einde arbeidsovereenkomst bij verzoekschrift deze transitievergoeding alsnog in rechte vordert.

Wachten met betaling kan dus lonen. De vraag is wel of u dan handelt als goed werkgever. Dat hangt af van de omstandigheden.