Skip to main content

Wil een werknemer aanspraak maken op een gefixeerde schadevergoeding, omdat een opzegtermijn niet in acht is genomen of een billijke vergoeding afdwingen wegens ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever, die geleid heeft tot het einde van de arbeidsovereenkomst, dan dient de werknemer daarvoor een verzoekschrift in te dienen bij de rechter binnen twee maanden na einde arbeidsovereenkomst. Betaling van de transitievergoeding dient werknemer binnen drie maanden ná einde arbeidsovereenkomst te vragen op straffe van verval van zijn recht daarop.

Indien u als werkgever een werknemer terecht op staande voet ontslaat en u wilt als werkgever de schade wegens de gemiste uitwerkperiode vergoed hebben dan dient u die ook binnen twee maanden na einde arbeidsovereenkomst te vragen. Alertheid op deze korte termijnen is dus raadzaam.