Skip to main content

Met ingang van 1 juli 2015 wordt de transitievergoeding ingevoerd. In de praktijk kan het voorkomen dat u na 1 juli 2015 nog gebonden bent aan een cao, een sociaal plan of individuele afspraak over vergoedingen of voorzieningen bij ontslag. Hiervoor heeft het kabinet recent een concrete overgangsregeling voor werkgevers geïntroduceerd. Deze regeling is bedoeld om te voorkomen dat zij dubbel moeten betalen. In het geval van vergoedingen gaat het bijvoorbeeld om een ontslagvergoeding. Bij voorzieningen gaat het om afspraken over scholing, een outplacementtraject of een wachtgeldregeling. Van belang is dat u als werkgever bij alle vaststellingsovereenkomsten die u nu sluit in het kader van een beëindiging van de arbeidsovereenkomst extra aandacht geeft aan voorgenoemde anticumulatieregeling. Dit om te voorkomen dat hierover geschillen ontstaan in het kader van de eindafrekening.