Skip to main content

Het is niet toegestaan om een proeftijd af te spreken in een arbeidsovereenkomst korter dan of gelijk aan zes maanden. Indien een arbeidsovereenkomst van langer dan zes maanden wordt aangegaan dan mag wel een proeftijd in de arbeidsovereenkomst opgenomen worden. Is er sprake van een projectovereenkomst en is bij aangaan niet duidelijk wanneer deze eindigt dan is een proeftijd wel weer toegestaan, ook al duurt deze korter dan zes maanden. Zorg ervoor dat uw arbeidsovereenkomsten up to date zijn. Zo voorkomt u vervelende verrassingen.