Skip to main content

Zoals bekend gelden sinds 1 juli 2015 speciale regels voor de beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een AOW-er. Onder meer is relevant of u met uw werknemer een pensioenontslagbeding bent overeengekomen. Zo ja, dan eindigt de arbeidsovereenkomst op dat moment van rechtswege. Zo nee, dan hebt u eenmaal de mogelijkheid om op of na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd de arbeidsovereenkomst zonder toestemming van het UWV, of inschakeling van de kantonrechter, danwel instemming van de werknemer te beëindigen.

Zou u een werknemer werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een pensioenontslagbeding toch voor onbepaalde tijd willen laten doorwerken na zijn AOW-gerechtigde leeftijd en wilt u de mogelijkheid behouden om zonder toestemming van UWV of de kantonrechter dan wel instemming van de werknemer de arbeidsovereenkomst op te zeggen, dan is dat mogelijk op de volgende manier: u beëindigt in onderling overleg zonder transitievergoeding de huidige arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd vóór het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd en gaat een nieuwe arbeidsovereenkomst aan voor onbepaalde tijd. Deze nieuwe arbeidsovereenkomst moet vanaf 1 januari 2016 wel ingaan vóór het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd.

Gaat de nieuwe arbeidsovereenkomst vanaf 1 januari 2016 niet in vóór het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd, dan gelden onverkort de normale beëindigingsregels.