Skip to main content

In de meeste arbeidsovereenkomsten is een pensioenbeding opgenomen op grond waarvan de arbeidsovereenkomst eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Indien u en uw werknemer nu al weten dat u graag samen wilt doorwerken na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd en in de bestaande arbeidsovereenkomst is een pensioenbeding opgenomen, dan luidt ons advies om vóór het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd aansluitend een nieuwe arbeidsovereenkomst aan te gaan. Doet u dat niet, dan loopt u als werkgever het risico dat u na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd geen gebruik kunt maken van de eenmalige gratis opzegmogelijkheid, omdat de nieuwe arbeidsovereenkomst niet is aangegaan vóór het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Dit laatste is een wettelijk vereiste. Daarnaast adviseren wij sowieso uw arbeidsovereenkomsten na te kijken of het pensioenbeding goed is geredigeerd en tijdig te handelen.