Skip to main content

Claims op etiketten van voedingsmiddelen mogen niet misleidend zijn voor consumenten. Informatie op een etiket dat bepaalde kenmerken, effecten of eigenschappen aan het product toeschrijft die het product niet bezit, kunnen de consument op het verkeerde been zetten en zijn daarom niet toegestaan.

Rapport BEUC

The European Consumer Organisation (“BEUC”) is een belangenorganisatie die opkomt voor de belangen van de Europese consumenten. In een rapport dat in juni 2018 is verschenen, verzoekt het BEUC om duidelijkere regels omtrent etikettering van voedsel- en drankproducten en effectievere handhaving. Het BEUC stelt onder andere dat er duidelijkere regels moeten komen voor het gebruik van termen als “traditioneel”, “ambachtelijk” of “natuurlijk”. Ook is het BEUC van mening dat er onterecht gebruik wordt gemaakt van foto’s met fruit op producten waar vrijwel geen fruit in zit. Daarnaast wil zij dat er een wettelijk minimum wordt vastgesteld voor de hoeveelheid volkorengranen in een product.

Hoe zit dit dan precies?

Bij levensmiddelen kun je drie hoofdcategorieën van claims onderscheiden die aangeven dat een product een bepaalde eigenschap heeft. Voedingsclaims gaan over de samenstelling van een product, bijvoorbeeld “vezelrijk” of “zoutarm”. Gezondheidsclaims gaan over het effect dat een product heeft (zie het eerder verschenen artikel op onze website). De laatste categorie betreft medische claims die het voorkomen, behandelen of genezen van een ziekte beweren. Dit is verboden.

Op dit moment is de Verordening (EU) nr. 1169/2011 van kracht. Deze verordening bevat de regels over de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten. Artikel 7 van de Verordening bepaalt dat claims misleidend zijn, indien er kenmerken, effecten of eigenschappen aan het product worden toegeschreven die het niet bezit. Ook zijn presentatie, beschrijvingen of afbeeldingen die de aanwezigheid van bepaalde ingrediënten suggereren terwijl deze niet of nauwelijks aanwezig zijn, misleidend.

De Eurocommissaris heeft namens de Europese Commissie laten weten dat zij vindt dat de consument met de huidige wetgeving adequaat geïnformeerd en voldoende beschermd wordt tegen misleiding. Het is aan de lidstaten zelf om deze wetten te handhaven. Ondanks het rapport van de BEUC zal er dus geen wijziging in de huidige voedingsmiddelen wetgeving worden doorgevoerd.

Toezicht op misleidende etiketten

Voedings- en gezondheidsclaims zijn dus toegestaan als ze voldoen aan de Verordening en zijn goedgekeurd door de Europese Unie. Een product “vezelrijk” noemen mag alleen als dat product minimaal 6 g/100 g vezels bevat. Op de website van de Europese Commissie is een lijst gepubliceerd van toegestane voedingsclaims en de voorwaarden voor het gebruik van deze claims. In Nederland controleert de Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) of etiketten op levensmiddelen de juiste informatie bevatten.

Constateert u een overtreding van de Verordening door een producent dan kan melding worden gedaan bij de NVWA. De NVWA beoordeelt de ernst van de melding en het eventuele risico voor de volksgezondheid. Indien de NVWA een overtreding constateert kan zij handhavend optreden door bijvoorbeeld het geven van een waarschuwing of het opleggen van een boete.

Meer informatie

Bent u als producent geconfronteerd met een dergelijke melding of wilt u melding maken van een overtreding en bent u op zoek naar meer informatie? Neem dan contact op met Merel Lentjes of een van onze advocaten van het team Food & Agri.

 

November 2018